Plán činnosti

Plán činností 2016


1. Ostatky 6. 2. 2016

2. Sáňkování 2. 2016

3. Dětský karneval 20.3. 2016

4. Velikonoce - výtvarná dílna 22. 3. 2016

5. Noc s Andersenem 1. 4. 2016

6. Vítání jara - otevírání studánek                       24. 4. nebo 1.5. 2016

7. Den matek - výtvarná dílna 3. 5. 2016

8. Den dětí 11. 6. 2016

9. Projití stezky Za pověstmi Drahanské vrchoviny 17. 7. 2016

10. Ukončení letních prázdnin 26. 8. 2016

11. Drakiáda 2. 10. 2016

12. Maraton na rotopedech 12. 11. 2016

13. Výtvarná dílna k vánočním svátkům                     6. 12. 2016

14. Mikulášská 4. 12. 2016


ZMĚNA PLÁNU ČINNOSTI VYHRAZENA!